Zwroty

  • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie ( oświadczenie (plik w formacie *.pdf)) w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

 

  • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Operatorowi P.P.H.U. Rader Danuta Janicka zakupione produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

  • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

  • Zwracany towar nie może posiadać śladów używania, opakowanie lub folia nie mogą zostać naruszone, produkt zwracany jest z oryginalnymi metkami i oznaczeniami, zapakowany w bezpieczny sposób.

 

  • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

  • Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 

  • W celu dopełnienia obowiązków podatkowych, Sklep Internetowy dostarczy Klientowi do podpisania fakturę korygującą. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I Regulaminu.