Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy sklep.rader.pl i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego sklep.rader.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym sklep.rader.pl pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy sklep.rader.pl, P.P.H.U. Rader Danuta Janicka, ul. Żeromskiego 1c, 32-090 Słomniki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

I. Dane zbierane podczas rejestracji

 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka podaje swoje dane dobrowolnie.

 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy

 • W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 

II. Dane zbierane automatycznie

 • Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”

 • Sklep Internetowy sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

 • Sklep Internetowy sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

 

III. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

 • Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka oraz w celu realizacji zamówienia.

 • Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

 • Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.

 • Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera od Sklepu Internetowyego sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka.

 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

 • Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowyego sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.

 • Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

 • Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

 • Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

 

IV. Zmiana danych

 • Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 • Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka.

 • Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

V. Usuniecie konta

 • Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 

VI. Zabezpieczenie danych

 • Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 

VII. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu sklep.rader.pl

 • Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 • Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 • Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

VIII. Ochrona danych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że administratorem danych jest: P.P.H.U. Rader Danuta Janicka, ul. Żeromskiego 1c, 32-090 Słomniki
 • Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rader.pl
 • Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
  – źrodła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań), informacja telefoniczna, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
  – cele: realizacja zamówień – usług – dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym – marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
  – osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
  – podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  – podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
 • Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
 • Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
 • Polityka retencji danych – dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku:
  – realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  – działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 • Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
  – prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  – prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  – prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  – prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 • Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

 

IX. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy sklep.rader.pl, którego operatorem jest firma P.P.H.U. Rader Danuta Janicka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego pod adresem - polityka prywatności.